ارتبـــاط با سید حمید رضا امــامیـــان

کــارخــانه

این مجموعه در سال 1379 با بهره گیری از تکنولوژی روز تولید روغن و با ظرفیت تولید روزانه 100 تن روغن مایع احداث گردیده است .


فرم ارتبـــاط با مـــا

موفقیت آمیز ! کاربر محترم ، پیغام شما با موفقیت ارسال شد

آدرس مـــا

مـــا را دنبـــال کنید