نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان/مهرماه95

22 - 25 مهرماه در سالن نمايشگاههاي کاخ باربد شهر دوشنبه تاجيکستان نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران برگزارشد. دراين نمايشگاه بيش از 60شرکت داخلي ، توانمنديهاي صادراتي خود را جهت ارائه به کشور تاجيکستان در معرض نمايش قرار دادند. اين نمايشگاه براي چندمين سال پياپي برگزارشد

ادامه خبر ...